150 mijë njerëz në Kosovë me aftësi të kufizuar

150 mijë njerëz në Kosovë me aftësi të kufizuar

Pothuajse 40 për qind e të rriturve në mbarë botën kanë qenë të diskriminuar si fëmijë për shkak të gjinisë së tyre, përkatësisë së tyre etnike ose fetare, aftësisë së kufizuar apo thjesht për shkak të vendbanimit në tyre, është ardhur në përfundim pas një sondazhi të ri të realizuar nga Save the Children në 18 vende te botës mbi çështjet e diskriminimit.

Shpërndaje në: