Indeksi i çmimeve të prodhimeve bujqësore në Kosovë bie për 5%

Indeksi i çmimeve të prodhimeve bujqësore në Kosovë bie për 5%

Për të bërë krahasime dhe për të vërejtur ndryshimet janë prezantuar të dhëna për tremujorët e tretë (TM3) të viteve 2010 – 2016. Ky publikim është i bazuar në grumbullimin e çmimeve të prodhimeve bujqësore vendore në Kosovë. Grumbullimi i të dhënave është bërë në treg, ferma dhe në vendet të tjera, ku çmimet e prodhimeve bujqësore mund të grumbullohen, transmeton Koha.net.

Prodhimet, që krijojnë bazë për indeksin e çmimeve të prodhimeve bujqësore janë ndarë në dy grupe kryesore: Prodhimet bimore dhe blegtorale. Në kuadër të prodhimeve bimore, çmimet janë grumbulluar për këto grupe: drithëra, bimë foragjere, perime, patate dhe pemë.

Në prodhimet blegtorale çmimet janë grumbulluar për kafshët dhe prodhimet blegtorale. Në kuadër të blegtorisë çmimet grumbullohen për katër kategori të kafshëve: gjedhe, dele, derra dhe pula. Këto çmime janë bazuar në peshën e gjallë të kafshëve. Në kuadër të prodhimeve blegtorale çmimet janë grumbulluar për qumësht, vezë dhe mjaltë. Të gjitha çmimet janë llogaritur në Euro dhe njësitë matëse janë në kg, litër dhe copë.

Në tremujorin e tretë të vitit 2016, indeksi i çmimeve të prodhimeve blegtorale ka rënie për (-0.5%), krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2015, kurse indeksi i çmimeve të prodhimeve bimore ka rënie për (-7.9 %). Pra, indeksi i përgjithshëm i prodhimeve bujqësore ka rënie për (-5.1 %), krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2015.

Shpërndaje në: