KEDS nis leximin e njehsorëve elektrikë me pajisje të re të dorës

KEDS nis leximin e njehsorëve elektrikë me pajisje të re të dorës

Me qëllim të avancimit të shërbimeve të leximit të njehsorëve elektrikë, KEDS-i ka vu në funksion përdorimin e pajisjes më të re teknologjike të këtij lloji, e njohur si UNITECH.

Kjo pajisje zëvendëson pajisjen e vjetër, “Hand Held Unit”, që është në përdorim që nga viti 2014.

“Përparësi e kësaj pajisjeje, në krahasim me pajisjen e vjetër, është futja e të dhënave shtesë në sistemin Android të saj, leximi i numrit të njehsorit përmes barkodit, përdorimi i kamerës, përdorimi i dy sim-kartelave 2G, 3G dhe 4G, si dhe printeri me Bluetooth i lidhur ndaras me të”, thotë Flamur Kurtaj, menaxher për lexim, faturim dhe ndërrim të njehsorëve në KEDS.

Pajisjet UNITECH janë futur në përdorim pas trajnimit të stafit profesional për përdorimin dhe testimin e saj.

E veçanta e kësaj pajisjeje është se, përveç që përkon me standardet më të larta teknologjike të këtij lloji, përmirëson dukshëm edhe cilësinë në shërbim ndaj konsumatorit përmes leximit të saktë dhe të shpejtë të njehsorit, gjithnjë duke i minimizuar në masë të madhe gabimet e mundshme që mund të ndodhin në raste të tilla. Mbi të gjitha, detekton edhe keqpërdorimet e mundshme.

“Veçori e rëndësishme e kësaj pajisjeje është cilësia dhe shpejtësia për të lexuar njehsorët elektrikë. Në rast të ndonjë keqpërdorimi të mundshëm në njehsor, pajisja posedon edhe kamerën për fotografimin e njehsorit, për çka, në rast të tillë, lexuesi informon personat përkatës në KEDS”, thotë z. Milazim Avdiu, Drejtor i Operimeve në KEDS.

Zhvillimi i aplikacionit për shërbim të leximit të njehsorit elektrik ka zgjatur rreth dhjetë muaj. Si i tillë, është një aplikacion i thjeshtë dhe i lehtë për t’u përdorur, ku mund të futen edhe të dhëna shtesë.

“Varësisht prej nevojës, në aplikacionin Android të kësaj pajisjeje, mund të shtohen karakteristika të reja”, thotë Shqipdon Mehmeti, zhvillues i aplikacioneve në Departamentin e IT-së në KEDS.

KEDS-i do të vazhdojë të kërkojë format më të sofistikuara për shërbimet ndaj konsumatorëve të tij dhe lehtësimin e punës se ekipeve të tij në terren.

Pajisja UNITECH është pajisja e dytë në shfrytëzim për leximin e njehsorëve që kur KEDS-i ka filluar së operuari si kompani në vitin 2013. Kompania menjëherë kishte revolucionarizuar mënyrën e leximit dhe të faturimit të konsumatorëve, duke e bërë elektronike dhe të aty për atyshme. Kjo kishte minimalizuar gabimet në lexim, shkurtuar kohën, kishte thjeshtësuar procedurat dhe kishte rritur ndjeshëm transparencën.

 

Shpërndaje në: