Kryeministri takon drejtuesit e bordeve në Kosovë, që janë tejet të politizuar

Kryeministri takon drejtuesit e bordeve në Kosovë, që janë tejet të politizuar

Gjatë takimit, ku ishte i pranishëm edhe ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci, kryeministri Mustafa foli për problemet që po hasen në disa prej kompanive publike rreth afarizmit të tyre, për performancën dhe për aspektet tjera që lidhen me menaxhimin e ndërmarrjeve.

Kryeministri Mustafa shprehu brengosjen se një pjesë e kompanive publike po punojnë me humbje, si dhe për disa aspekte të menaxhimit financiar të ndërmarrjeve, duke theksuar mundësinë e ridefinimit të politikave të tyre.

“Duhet të vlerësojmë performancën e bordeve dhe të menaxhmentit të kompanive publike sepse nuk mund të lejojmë që të kemi kompani publike të cilat janë barrë e vazhdueshme e Buxhetit. Unë nuk mund të hyj tash dhe të shpalos problemet tek ambientet e të bërit biznes të kompanive publike ose efiçiencën e menaxhimit të kompanive publike, shpenzimet karakteristike të tyre. Por, është shumë e diskutueshme që ne të kemi kompani publike, të cilat punojnë me humbje, ndërkaq të kemi paga në kompani publike që janë dy apo tri herë më të mëdha sesa pagat e shërbyesve civil ose të Qeverisë ose të Parlamentit dhe pastaj të kërkohet prej Qeverisë që të mbulohen shpenzimet ose humbjet e këtyre kompanive publike, që flet se ne në pikëpamje të menaxhimit nuk jemi në një rrafsh të drejtë”, tha ndër të tjera kryeministri.

Më tej, kryeministri Mustafa ka ftuar përfaqësuesit e bordeve dhe menaxhmenteve që të shpalosin gjendjen dhe të tregojnë alternativat që ata sugjerojnë për kapërcimin e problemeve, duke kërkuar përpjekje maksimale që të gjenden mënyra dhe të përmirësohet afarizmi dhe qeverisja korporative e kompanive.

Kryeministri Isa Mustafa, po ashtu, theksoi nevojën që ndërmarrjet publike, në mënyrë të vazhdueshme të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve që u ofrojnë qytetarëve.

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci, duke folur për pasqyrën e përgjithshme të ndërmarrjeve publike, theksoi problemet e disa prej ndërmarrjeve publike në aspektin financiar, qasjen në menaxhimin dhe qeverisjen e tyre si dhe sfidat që janë rezultat i faktorëve të jashtëm, e të tjera.

“Duhet të ulemi të shohim se cilat janë mundësitë që të bëhen disa përmirësime. Çështja e pagave dhe çështja e ristrukturimit do të mbetet objekt i Ligjit të ri për ndërmarrjet publike, konceptin e të cilit ne jemi duke e përgatitur dhe vitin e ardhshëm do të futet në tryezën legjislative. Te kompanitë e ujësjellësit kemi disa projekte, kemi marrëdhënie shumë të mira me donatorët sidomos me ata gjerman dhe zviceran. Andaj, mendoj që edhe ujësjellësi edhe mbeturinat nuk duhet ta humbin këtë mbështetje të donatorëve që e kemi pasur dhe vazhdojmë ta kemi. I kuptoj ato ndërmarrje publike që kanë probleme që i kanë trashëguar, mirëpo mendoj se tash është koha që bashkërisht të gjejmë zgjidhje për këto probleme”, tha ndër të tjera ministri Stavileci.

Kryeministri Isa Mustafa, gjatë takimit, ka dëgjuar përfaqësuesit e të gjitha bordeve dhe menaxhmenteve të ndërmarrjeve publike, të cilët kanë shpalosur gjendjen, sfidat dhe idetë e tyre lidhur me avancimin e performancës së tyre në të gjitha aspektet.

Shpërndaje në: