MFK shpallё pozitat e para për punë praktike nga programi “Gratë në Energji”

Periskopi.com Uncategorized

Fondacioni i Mileniumit i Kosovёs (MFK) ka hapur dhjetё pozitat e para pёr punё praktike me pagesё pёr gratё nё sektorin e energjisё. Kёto dhjetё pozita janё pjesё e gjithsej 200 pozitave qё do tё hapen nё muajt nё vijim pёr tё gjitha vajzat dhe gratë tё cilat janё nё vitet e fundit tё studimeve apo kanё dilplomuar rishtazi dhe nuk kanё pasur mundёsi pёr pёrvojё pune profesionale.

Programi Gratё nё Energji do tё pёrkrahё gratё dhe vajzat tё cilat janё duke studiuar nё fushat e STEM (Shkencë, Teknologji, Inxhinieri dhe Matematikë), por edhe disciplinat e tjera, siç janë, ekonomia, marketingu, financat, juridiku, teknologjia informative dhe fushat të tjera të ndërlidhura dhe të rëndësishme për sektorin e energjisë.

“Programi i Punës Praktike për Gratë në Energji, mbështetur nga MFK, vjen në një moment, kur
ashtu si të gjitha vendet e botës, edhe Kosova ka prioritet fuqizimin e sektorit të energjisë si një
nga synimet kryesore drejt zhvillimit ekonomik. Tregu i punës ka nevojë për burime të reja
njerëzore që janë të përgatitura për sfida të reja dhe ne besojmë fuqishëm që ky program do të
jetë një ndihmë e madhe në mbështetje të vajzave të reja në vecanti, për t’i përfshirë në
komunitetin biznesor dhe sektorin e energjisë në pergjithësi”, u shpreh Lulzim Syla, Partner
Menaxhues në Elen, e cila është një ndër kompanitë që do të hapi dyertë për praktikantet e
energjisë.

Disa nga pozitat e para tё shpallura janё: Inxhiniere e Energjisë së Ripërtërishme,
Inxhiniere e Elektroteknikës, Hulumtuese e Energjisë etj. Për të gjitha detajet në lidhje me
këto pozita vizitoni uebfaqen e programit Gratё nё Energji.

Specialistja për Përfshirje Gjinore dhe Sociale, pranë MFK-së, Violeta Rexha, theksoi se synimi
kryesor i këtij programi është zbutja e hendekut gjinor në sektorin e energjisë. “Qëllimi i këtij
programi është tё ofrojё mundësi për të rritur kapacitetet teknike profesionale të vajzave dhe grave të cilat janë në fund të studimeve apo i kanë kryer rishtazi studimet e të cilat duan të jenë
të gatshme për tregun e punës në sektorin tё energjisё” shtoi znj. Rexha.

Muaj mё parё, Fondacioni i Mileniumit i Kosovёs ka publikuar thirrjen pёr shprehje tё interesit
pёr Programin Gratё nё Energji-Punё Praktike, ku qindra vajza dhe gra shprehёn interesimin tё
bёhen pjesё e kёtij programi. Pёr shkak tё pandemisё, programi u prolongua pёr tё rifilluar tani
me hapjen e 10 pozitave tё para pёr punё praktike në distancë pёr gratё nё sektorin e
energjisё. MFK do tё mbёshtes institucionet dhe organizatat bashkёpunuese tё kёtij programi,
duke ofruar pagesёn pёr praktikantet pёr 6 muaj. Gratё pёrfituese nga ky program do tё fillojnё
angazhimin e tyre fillimisht nga distanca derisa situata tё normalizohet.

Ky aktivitet është pjesë e programit 1.45 milionësh, Gratë në Energji, mundësuar nga
Millennium Challenge Corporation (MCC), që synon të rrisë interesimin e grave për mundësitë
që ofron sektori i energjisë, duke ofruar punë praktike me pagesë dhe trajnime me qëllim të
zhvillimit të kapaciteteve teknike të grave që të jenë të kualifikuara dhe të përgatitura për tregun
e sektorit te energjise në Kosovë. MFK mbetet e përkushtuar të promovojë barazinë gjinore dhe
të ndihmojë në krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për më shumë mundësi të barabarta për të
gjithë në Kosovë.

Shpërndaje në: