Në dializë e pavetëdije: Dy vjeçari nga Lipjani ka nevojë për shërim jashtë vendit

Në dializë e pavetëdije: Dy vjeçari nga Lipjani ka nevojë për shërim jashtë vendit

Orion (Avni) Jashari dy vjeqar nga fshati Hallaq i Vogël Komuna Lipjan, është në gjendje të rëndë shëndetësore, për momentin është i intubum, në dializë 24 orë me aparat edhe është i sedatum, pa vetëdije.

Familja ka nevojë ndihmë financiare për shërim të më tutjeshëm jashtë vendit.

Kjo ftesë publike bëhet me kërkesën dhe pëlqimin e prindit, andaj iu ftoj të i bashkangjiteni këtij aksioni për Orionin.

Tel kontakti:

1- 048 209 781 Ymer Troshupa

2- 044 221 940 Avni Jashari

1-Llogaritë Bankare

Avni (Osman)  Jashari

Sëift : NCBAXKPR

Name: BKT

Iban : XKO5

Llogaria 190 100 332 2402 1134

2- Ymer (Zenun) Troshupa

Sëift Code: RBKOXKPR

Name: Raiffaissen Bank

Iban: XKO5

Llogaria 1501080002372451

Shpërndane iu lutem

Shpërndaje në: