Shimpanzat që besojnë në Zot

Shimpanzat që besojnë në Zot

Dihet se shimpanzet përdorin mjete.

Si shkopinjë  e gurë  për ta siguruar ushqimin por kjo që  ë shtë  parë  nuk i përket sigurmit të  ushqimit.

Shimpanzet fusin gurë  në  vrimat e drunjëve.

Shkenctarët kanë ardhë  në  konkluzion se kjo duhet të  jetë  një  formë  rituali, apo besimi.

Kjo i bën shkenctarët  të  mendojnë  se shimpanzat mund të  besojnë  në  zot.

Shpërndaje në: