Sot do të mblidhen tri komisione parlamentare

Periskopi.com Lajme

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë do të nis diskutimin nga ora 10:00 e mëngjesit rreth realizimit të planit të punës së Komisionit.
Ndërsa, Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere që do të fillojë nga po e njëjta orë, do të shqyrtojë nëntë pikë.

Kurse, Komisioni për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim do të diskutojë gjashtë pika.

Më poshtë e keni rendin e plotë të pikave:

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë
R e n d i  d i t ë s:
1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 04.03.2022;
3. Diskutim rreth realizimit të Planit të punës së Komisionit;
4. Të ndryshme.

Vendi: N303
Koha: 10:00

Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere
Rendi i ditës:
1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura të Komisionit me datë 6 dhe 7 prill 2022;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.08/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-021 për akcizën në produktet e duhanit me amendamente;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit për Projektligjin nr.08/L-052 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-010 për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit për Projektligjin nr.08/L-033 për provimin e Jurisprudencës;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit funksional për Ekonomi, Ndërmarrësi dhe Tregti për Projektligjin nr.08/L-074 për Turizmin;
7. Formimi i tri Grupeve Punuese për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Ligjeve;
8. Formimi i grupit punues për Shqyrtimin e Projektligjit nr.08/L-138 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-057 për themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore;
9. Të ndryshme.
Vendi: C203
Koha: 10:00

Komisioni për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim
Rendi i ditës:
1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Shqyrtimi i Projektligjit 08/L-027, për Mbeturinat nga industritë nxjerrëse të mineraleve,
3. Shqyrtimi i Projektligjit 08/L-010, për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të informacionit hapësinor në Republikën e Kosovës,
4. Shqyrtimi i Projektligjit 08/L-070 për Pijet e forta alkoolike,
5. Raportimi i Ministrit të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës,
6. Të ndryshme.
Vendi: N302
Koha: 13:00