Brokada e Suzhou-t, “mbretëresha e brokadës kineze” e endur me vija horizontale dhe vertikale

Periskopi.com Lajme

Brokada e Suzhou-t, bashkë me atë të Nankinit dhe tëSichuan-it, janë tre llojet më të famshme të brokadave nëKinë. Ajo e Suzhou-t quhet edhe si “mbretëresha e brokadës” dhe ka kërkesa të lartë për teknikën dhemodelin e endjes. Nëpërmjet vijave horizontale dhevertikale bëhen lule, duke pasqyruar stilin e lashtë dheelegant të kësaj lloj brokade.

Brokada e Suzhou-t, “mbretëresha e brokadës kineze” e endur me vija horizontale dhe vertikale

Periskopi.com Lajme

Brokada e Suzhou-t, bashkë me atë të Nankinit dhe tëSichuan-it, janë tre llojet më të famshme të brokadave nëKinë. Ajo e Suzhou-t quhet edhe si “mbretëresha e brokadës” dhe ka kërkesa të lartë për teknikën dhemodelin e endjes. Nëpërmjet vijave horizontale dhevertikale bëhen lule, duke pasqyruar stilin e lashtë dheelegant të kësaj lloj brokade.

Brokada e Suzhou-t, “mbretëresha e brokadës kineze” e endur me vija horizontale dhe vertikale

Periskopi.com Lajme

Brokada e Suzhou-t, bashkë me atë të Nankinit dhe tëSichuan-it, janë tre llojet më të famshme të brokadave nëKinë. Ajo e Suzhou-t quhet edhe si “mbretëresha e brokadës” dhe ka kërkesa të lartë për teknikën dhemodelin e endjes. Nëpërmjet vijave horizontale dhevertikale bëhen lule, duke pasqyruar stilin e lashtë dheelegant të kësaj lloj brokade.

Brokada e Suzhou-t, “mbretëresha e brokadës kineze” e endur me vija horizontale dhe vertikale

Periskopi.com Lajme

Brokada e Suzhou-t, bashkë me atë të Nankinit dhe tëSichuan-it, janë tre llojet më të famshme të brokadave në Kinë. Ajo e Suzhou-t quhet edhe si “mbretëresha e brokadës” dhe ka kërkesa të lartë për teknikën dhemodelin e endjes. Nëpërmjet vijave horizontale dhevertikale bëhen lule, duke pasqyruar stilin e lashtë dhe elegant të kësaj lloj brokade.