1 muaj paraburgim për 29 vjeçarin i cili rrahu me shkelma e grushte 5 vjeçaren në Istog

Periskopi.com Lajme

Gjykata Themelore e Pejës – Dega në Istog, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Pejës për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit L.D, për shkak të dyshimit të bazuar se:

Më datë 14.08.2019, në Istog, me qëllim i kishte shkaktuar lëndim të lehtë trupor viktimës së gjinisë femërore, e moshës pesë (5) vjeçare që i përket komunitetit egjiptian,  në atë mënyrë që pasi që e dëmtuara i kërkon lëmoshë, i pandehuri atë e godet duke e rrëzuar përtokë e duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore dhe largohet nga vendi i ngjarjes.

Me këto veprime i pandehuri dyshohet se kishte kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.3 nënpar.3.1 lidhur me par.1 të KPRK-së.

Të pandehurit L.D i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaji.

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.