Miratohet Strategjia e Rinisë për tri vitet e ardhshme

Periskopi.com Lajme

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, ka nënshkruar sot Strategjinë e Rinisë 2019-2023, e cila trajton preokupimet e kohës së sotme të të rinjve nga mosha 15 – 24 vjeç dhe politikat ndër sektoriale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Me këtë rast, ministri Gashi tha se ky dokument strategjik do të jetë një mundësi për rininë në Kosovë që të jenë edhe më aktiv dhe më kërkues dhe në anën tjetër të jenë pjesëmarrës dhe vendimmarrës në proceset në Kosovë.

“Kjo është strategji gjithëpërfshirëse e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe ka për synim përmirësimin e situatës së të rinjve të grup-moshave 15 – 24 vjeç, duke përfshirë të gjitha palët e interesit si nga sektori qeveritar ashtu edhe nga ai joqeveritar dhe po ashtu të nxitë edhe bashkëpunimin ndërmjet organizatave rinore veprimtaria e të cilave lidhet me rininë, si dhe ndërmjet organizmave qendrorë dhe atyre komunalë për të fuqizuar politikat dhe programet rinore”, tha ministri Gashi.

Ai po ashtu theksoi se një ndër qëllimet e kësaj strategjie është edhe përkrahja e të rinjve në fushën e inovacionit dhe të ideve kreative që ndikon në ofrimin e mundësive të reja për të rinjtë.