Të hënën mbahet mbledhja e radhës e Kryesisë së Kuvendit, ky është rendi i ditës

Periskopi.com Lajme

Të hënën, Kryesia e Kuvendit do të mbajë mbledhjen e radhës ku do të diskutohet për një sërë pikash.
Përmes një komunikate për media njoftohet se ndër pikat në rëndin e ditës janë edhe miratimi i procesverbaleve të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit, përgatitjet për seancën plenare të radhës.

Po ashtu në rëndin e ditës është edhe zgjedhja e një (1) anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës, nga komuniteti shqiptar.

Komunikata e plotë:

Për: Media, Lënda: Njoftim, Data:  01 gusht  2022, E hënë, Mbledhja e Kryesisë së Kuvendit, Vendi: Salla C 30, Koha:  11:00

Rendi i ditës

Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,
Përgatitjet për Seancën plenare të re të radhës:
Deklarimet jashtë rendit të ditës,
Pyetjet parlamentare,
Interpelancë me ministrin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, z. Xhelal Sveçla, për çështjen: “Ligji i zyrtarëve publikë”,
Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës,
Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-063 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të Agjencive të Pavarura,
Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08/L-049 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-38 për Inspektoratin Shëndetësor,
Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08/L-050 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/22 për Inspektoratin Sanitar të Kosovës,
Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08/L-122 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-058 dhe ligjin nr. 04/L-122 si dhe Ligjin nr. 03/L-073 për zgjedhje të përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 03/L-256, (Në pritje të Raportit nga Komisioni funksional)
Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-107 për Aktet Juridike,
Shqyrtimi i Strategjisë së Sigurisë së Kosovës 2022-2027,
Zgjedhja e një (1) anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës, nga komuniteti shqiptar,
Shqyrtimi i rekomandimeve të dala nga shqyrtimi i Raportit të Auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2021 dhe Raportit të Auditimit të performancës “Menaxhimi i fondeve publike në Radiotelevizionin e Kosovës”,
Formimi i Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Komisionit të Pavarur të Mediave.
III. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave