‘Burrat Hekurosin’ në Prizren

‘Burrat Hekurosin’ në Prizren

FEMaktiv me anë të performancës publike “Burrat Hekurosin” të mbajtur në Prizren kanë për synim që të sfidojnë rolet tradicionale gjinore në Kosovë.

Organizatorja e FEMaktiv, Adelina Hasani tha se performanca publike “Burrat Hekurosin”, ka për qëllim që të tregojë se punët e shtëpisë janë obligim jo vetëm i grave por edhe i burrave.

Ajo shtoi se me rritjen e barazisë gjinore në jetën private rritet barazia gjinore edhe në jetën publike dhe politike.

Hasani: FemAktiv synon të sfidoj rolet tradicionale gjiniore

“Performancën publike të radhës “Burrat Hekurosin” ku nëpërmjet kësaj performance synon t’i sfidon rolet tradicionale gjinore, ndarja e punëve të shtëpisë në Kosovë nuk bëhet në mënyrë të barabartë në mes grave dhe burrave, përveç kësaj burrat ende vazhdojnë të perceptohen si obligime që i takojnë vetëm grave, andaj nëpërmjet kësaj performance publike Fem Aktive synon t’i sfidon rolet tradicionale gjinore duke e dhënë mesazhin se punët e shtëpisë janë obligim që i takojnë jo vetëm grave por edhe burrave. Arritja e barazisë gjinore në jetën private është e domosdoshme për arritjen e barazisë gjinore në jetën politike dhe publike duke i dhënë fund steriotipeve gjinore”, tha Hasani.

Ndërkaq aktivisti, Eroll Bilibani i cili e provoi ndjenjën për të hekurosur tha se ndihet mirë që e provoi ndjenjën e punëve që kryejnë gratë posaçërisht në verë.

Bilibani: Ndjenjë e mirë të hekurosësh

“Ndjenjë e mirë pak e nxehtë tash po ta jep edhe atë ndjenjën se si është kjo puna e përditshme e grave të cilën e kryen posaçërisht në kohën e verës por unë hekurosi ashtu se ashtu kohë pas kohe kështu që definitivisht që po”, tha ai.

Bilibani më tej tha se feminizmi nuk nënkupton të drejtën e një gjinie por për një shoqëri të barabartë ndërmjet gjinive.

 

Shpërndaje në: