Ndërrimi i kilometrazhës së automobilave të vjetër ishte ndër mashtrimet më të shpeshta në vitin 2021

Tregu evropian i automjeteve të përdorura ka tendencë të ndryshimit rapid secilin vit , megjithëse disa prej mashtrimeve që bëhet me automjetet e vjetra në shitje duket se mbesin të pandryshuara.

Periskopi.com Tech & Auto

Kompania carVertical ka publikuar një raport, sipas të cilet del se kthimi i kilometrazhës së automjeteve të vjetra mbeti mashtrimi më i shpeshtë edhe në vitin 2021.

Sipas raportit, 18.5% e automjeteve të kontrolluara gjatë vitit 2021 rezultojnë se e kishin të kompromentuar orën që tregon kilometrat e kaluar.

Sipas raportit në fjalë, që bazohet mbi të dhënat e mbledhura gjatë tërë vitit 2021, kthimi i kilometrazhës është mashtrimi më i shpeshtë që i bëhet blerësve të ri të automjeteve të vjetra.

Përndryshe, në total del se 18.5 përqindëshi i automjeteve të cilave iu është ndërruar kilometrazha realisht paraqet 7,112.445 automjete.