Me Përparim Ramën kryetar, Prishtina do të ketë shumë shtigje të gjelbërta dhe transport publik modern!

Periskopi.com Lajme

Në vazhdën e shpalosjes së programit për katër vjeçarin e parë, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, për kryetar të Prishtinës, Përparim Rama, ka shpalosur projektet e tij për modernizimin e transportit publik dhe rritjen e shtigjeve të gjelbërta.

Si kryetar i Prishtinës, Përparim Rama do të angazhohet që ta përmirësojë transportin urban, që qytetarët ta përdorin atë në vend të veturave, dhe të krijohen kushte që qytetarët të lëvizin lirshëm në këmbë apo përmes transportit alternativ.

Këto janë prioritetet e Ramës për mjedisin në kryeqytet:

PËRPARIMI PËR RRJETIN MODERN TË TRANSPORTIT DHE SHTIGJET E GJELBËRA.

Infrastruktura e transportit urban është e lidhur ngushtë me ekonominë e Prishtinës, por edhe me përditshmërinë e qytetarit të Prishtinës.

Si kryetar, unë do të angazhohem që ta përmirësojë transportin urban, që qytetarët ta përdorin atë në vend të veturave, dhe të krijojmë kushte që qytetarët të lëvizin lirshëm në këmbë apo përmes transportit alternativ.

PROGRAMI 2021-2025

https://perparimrama.com/ P

RISHTINA PËR TË GJITHË!

#PR4PR #PerparimRama #PerPrishtinenePaster #DashniPerPrishtinen #LDK160