Po shuhen bizneset në Kosovë, për 9 muaj u mbyllën 457 ndërmarrje

Po shuhen bizneset në Kosovë, për 9 muaj u mbyllën 457 ndërmarrje

ASK ka treguar se krahasuar me tremujorin e njejtë të vitit të kaluar, pati një rritje prej 8.4 per qind sa i përket ndërmarrjeve të regjistruara, kurse krahasuar me tremujorin paraprak të këtij viti, pati një rënie prej 11.6 për qind.

Si në çdo tremujor, sa i përket shtrirjes gjeografike të ndërmarrjeve të regjistruara, mbizotëron komuna e Prishtinës me 24.9  për qind.

Kategoria e numrit të të punësuarve nga 1-9 (të punësuar) (mikro) përbën 96.6 për qind të ndërmarrjeve të reja.

Shpërndaje në: