Masa të shtuara të kontrollimit të traktorëve dhe makinave bujqësore

Periskopi.com Lajme

Drejtoria Rajonale në Mitrovicë, me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë rrugore dhe uljen e aksidenteve, në vazhdimësi po ndërmerr masa në zbatim të ligjeve të fushës së trafikut rrugor, ku javë më parë Njësia e Trafikut Rajonal ka filluar së zbatuari planin operativ, ku në fokus është kontrolli i traktorëve dhe makinave bujqësore.

Marrë parasysh sezonin vjeshtor, numrin e shtuar të traktorëve e makinave bujqësore në trafikun rrugor, rritjen e numrit të aksidenteve, veçanërisht aksidente ku të përfshirë janë traktorë dhe makina tjera bujqësore, Njësia e Trafikut Rajonal ka shtuar kontrollet në trafikun rrugor.

Në mbështetje dhe zbatim të këtij plani operativ, do të jenë edhe njësi nga niveli i stacioneve policore, me ç’rast kontroll të shtuar do të ketë në të gjitha rrugët, përfshirë edhe rrugët lokale, për pjesëmarrësit që bien ndesh me rregullat që parasheh ligji në trafik, po shqiptohen masa ndëshkuese ligjore, me qëllim të parandalimit të rasteve të aksidenteve.

Duke pasur parasysh rastet e aksidenteve, ku si shkaktarë konsiderohen traktorët, policia apelon te të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në veçanti te drejtuesit e traktorëve dhe makinave bujqësore, që të shtojnë kujdesin gjatë qarkullimit të tyre, që makinat e tyre të jenë teknikisht në rregull, të respektojnë dhe t’iu përmbahen dispozitave ligjore, sinjalistikën rrugore, si dhe t’iu përshtaten kushteve të rrugëve.