Mustafa konteston kërkesën e gjykatësit të EULEX-it për Trepçën

Mustafa konteston kërkesën e gjykatësit të EULEX-it për Trepçën

Mustafa e konteston këtë kërkesë të gjykatësit

Ligji për Trepçën nuk bën asnjë eksproprijim të të drejtave dhe obligimeve, ka thënë Mustafa në fillim të reagimit të vet.

Parimisht, ka vazhduar ai, borxhet shkojnë me asetet, kush merr asetet duhet t’i bartë edhe borxhet sipas Ligjeve ne fuqi, në këtë rast Ligjit për AKP.

Njësitë e Trepçës që tash janë brenda Trepçës sh.a. një organizate kjo e konstituuar sipas ligjeve në fuqi, nuk janë të ngarkuara me borxhe të mëdha dhe këto njësi biznesore nuk bartin borxhe të mëdha tek aksionarët, thotë Mustafa . Po obligimet e tyre eventuale duhet t’i marrë me vete Trepça sh.a., qe do te thotë edhe aksionarët.

Në Ligjin për Trepçën thuhet se këto obligime do të trajtohen sipas Ligjit mbi ndërmarrjet publike dhe këtë si duket nuk e ka pasur parasysh gjyqtari i Dhomës speciale të Gjykatës Supreme.

Në parashtresën e tij ka shume “nëse” qe duken si një lloj spekulimesh. Natyrisht, aspektet juridike të kësaj kërkese duhet t’i vlerësojnë juristët, por duket e çuditshme kjo që pohohet aty se punëtorët nuk mund të bëhen pronarë të aksioneve, një fenomen ky i njohur në korporatat moderne, e këtë mundësi nuk e kufizon asnjë Ligj i Kosovës. Natyrisht që Dhoma Speciale mund të bëjë edhe kërkesa të tilla, por ajo dhomë ka edhe shumë probleme madhore, me dhjetëra mijëra lëndë që po i trajton shumë ngadalë dhe po mban peng ose kërkesat e kreditoreve ose mjetet nga fondet e privatizimit që do të mund te përdoreshin ne funksionin e tyre ekonomik! Këtu duket një superagilitet!, konstaton Mustafa.

Në Ligj nënkuptohet se nëse ato njësi që kanë hyrë në Trepça sh.a. kanë borxhe të lidhura me asetet ato do të trajtohen sipas Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike. Formulimi i neneve lidhur me kreditoret në Ligjin për Trepçën është bërë me kujdes dhe në bashkëpunim me AKP. Nëse në këtë kuptim del ndonjë paqartësi, lidhur me dispozitat që i rregullojnë obligimet që lidhen me asetet e caktuara që kanë hyrë në Trepça sha, kjo mund të përmirësohet pas një shqyrtimi detal me AKP, por kjo assesi nuk e bën Ligjin antikushtetues siç po pretendojnë disa.

Në vazhdim të kësaj dëshiroj të siguroj akterët e interesuar dhe opinioni se Ligji për Trepçën nuk eskproprion asnjë të drejtë te askujt ( pra as te kreditorëve), por gjithashtu siguron se asnjë pretendim nuk do të mund të ndalë procesin e konsolidimit të Trepça sh.a. të promovuar me Ligjin e aprovuar në Kuvend.

Shpërndaje në: