Publikimi i Listës Fillestare të NSh “Auto Prishtina”

Periskopi.com Lajme

Agjencia Kosovare e Privatizimit Njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjes Shoqërore:  “Auto Prishtina” në Prishtinë, se Publikimi i listës fillestare  do të bëhet me datë 6,7,8,9,10 Qershor 2022.

Listën mund ta gjeni në web faqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit në linkun në vijim:

https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,76 

O B A V E Š T E NJ E

Kosovska Agencija za Privatizaciju OBAVEŠTAVA sve bivše radnike Društvenog Preduzeča “Auto Priština” u Prištini, da če Privremeni Spisak Radnika za ovo preduzeče biti objavljeno 6, 7, 8, 9, 10

Juna 2022 god. Zainteresovane stranke mogu nači spisak na ueb stranici Agencije https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,76