Çfarë është kulla e ftohjes, sistemi energjetik më i përdoruri në vendet e zhvilluara

Periskopi.com Lajme

Një kullë ftohëse siç sugjeron emri është një pajisje që liron ngrohej e tepër përderisa grumbullon nga atmosfera. Kjo pajisje gjen mënyrën më të mirë për të zgjidhë çështjen ekonomike. Gjithashtu konsiderohet si zgjedhja numër një kur vihet në funksion çështja e efiçiencës në periudhat afat-gjata.

Kullat e ftohta shfrytëzojnë ftohjen e një rryme uji kur gjendet në një temperaturë të lartë deri në një temperaturë më të ulët, në mënyrë që të fitojë efektin e dëshiruar të ftohjes, raportoi “Engineeringinsider”, transmeton Periskopi.

COOLING TOWER

Zakonisht kullat e ftohjes arrijnë objektivat e tyre duke ftohur procesin e punës kur ka temperaturë të lagësht, dhe në këtë rast janë dy opcione ai i përdorimit të avullimit ose në rastin e kullave të ftohjes me qark të mbyllur mekanizmi ftoh lëngun e procesit të punës duke përdorur ajrin vetëm si mjet ftohës.

COOLING TOWER

Madhësia e kullave të ftohjes mund të ndryshojë nga një nësi e vogël e çatisë në njësi të mëdha hiperboloide siç përdoret në stacionet e energjisë bërthamore.

Kullat e ftohjes gjejnë zbatueshmëri të gjerë në aplikimet petrokimike, HVAC, impiantet kimike dhe në stacionet e energjisë termike.

cooling tower

Për shembull kullat e ftohjes kimike funksionojnë në këtë mënyrë: Lëngu i procesit të punës kanalizohet përmes tubave që mbledh në ambient dhe pastaj kjo ngrohje shkëmbehet në atmosferë duke përdorur ajrin si një mjedis. Asnjë gjë që lidhet me lagështinë nuk përdoret për ftohje në këtë lloj të instalimit.

cooling tower

Kullat e lagështa të ftohjes janë të njohura si kulla e ftohjes së qarkut të hapur. Parimi është ftohja me lagështi ose ftohja avulluese dhe në këtë rast lëngu i procesit të punës përdoret për shkëmbimin e nxehtësisë dhe lëngu që aktualisht është i njëjtë, dmth uji./Periskopi/