AKP shpalli shitjen e re të aseteve përmes likuidimit Nr.50

Periskopi.com Lajme

Prishtinë – Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) zyrtarisht ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit nr.50. Lista e tenderëve për privatizim me shitje të aseteve nr. 50 përmban 133 asete/njësi atraktive të ndërmarrjeve shoqërore në Republikën e Kosovës, të cilat paraqesin një mundësi të shkëlqyer për zgjerim të biznesit apo iniciativa të reja biznesore në vendin tonë. 

Kjo valë e shitjeve me të gjitha asetet e tenderuara është aprovuar në Bordin e Drejtorëve, kurse AKP i ka njoftuar paraprakisht të gjitha Komunat përkatëse se këto asete të ndërmarrjeve shoqërore do të privatizohen dhe ka shpallur njoftimin për tender në faqen e saj të internetit www.pak-ks.org dhe në mediat e shkruara dhe ato elektronike.

Ju rikujtojmë se që nga muaji i kaluar Agjencia po i zbaton Rregullat e reja të Tenderit me çka janë thjeshtësuar akoma më shumë procedurat e ofertimit, duke mundësuar lehtësime për procesin e ofertimit. Ato janë të publikuara edhe në web faqen e Agjencisë:www.pak-ks.org.

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.50 duhet të dorëzohen në Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 23 shtator 2019, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull. Kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30.

Bashkëlidhur gjeni listën e aseteve të tenderuara në këtë valë të shitjeve.

Likuidimi-50